Δωρεάν Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών

Oι μαθησιακές δυσκολίες, περιγράφουν ένα σύνολο δυσκολιών του παιδιού, να επικοινωνήσει και να μάθει.
Εξηγούν την διαφορά μεταξύ της ικανότητας που πιστεύουμε πως έχει το παιδί μας και της τελικής απόδοσής του στο σχολείο.
Ο λόγος είναι απλός!
Μπορεί να μάθει, αλλά με διαφορετικό τρόπο.
Η λύση, είναι στα χέρια μας!
Ο εντοπισμός της δυσκολίας, θα δείξει σε εμάς και στο παιδί μας τον τρόπο να τα καταφέρουμε!

Μήπως έχετε παρατηρήσει στο παιδί σας, ότι:

Τηλεφωνήστε για δωρεάν αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών !

Πληροφ: 210 93 50 191 (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 13:30)