Ποιοι είμαστε?

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Προσέγγισης «γραμμή», υπάρχει για να στηρίζει την οικογένεια.
Είναι ένας σύγχρονος επιστημονικός φορέας, που καινοτομεί σε όλα τα πλαίσια ανάπτυξης και παροχής των υπηρεσιών του, έχοντας υπερκεράσει το χάσμα μεταξύ επιστημονικού λόγου και λύσης.

Ο προσωπικός σας προβληματισμός, γίνεται για τη «γραμμή» υποχρέωση και η προσωπική σας ανάγκη εύρεσης άμεσων λύσεων, στόχος!

Με τρόπους απλούς και ευρύτερα κατανοητούς έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε την επιστημονική κατεύθυνση σε ξεκάθαρο δικό σας προορισμό και κάθε εξειδικευμένη απάντηση, σε συγκεκριμένες προτάσεις με πρακτική εφαρμογή επίλυσης.

«γραμμή», σημαίνει Επαφή, Επικοινωνία, Κατεύθυνση και τελικά Διέξοδο στους σύγχρονους προβληματισμούς μικρών και μεγάλων.